Zmiany w planie lekcji w roku szkolnym 2016/2017

Zmiany w planie lekcji we wrześniu 2016 r. =>

Zmiany w planie lekcji w październiku 2016 r. =>

Zmiany w planie lekcji w listopadzie 2016 r. =>

Zmiany w planie lekcji w grudniu 2016 r. =>

Zmiany w planie lekcji w styczniu 2017 r. =>

Zmiany w planie lekcji w lutym 2017 r. =>

Zmiany w planie lekcji w marcu 2017 r. =>

Zmiany w planie lekcji w kwietniu 2017 r. =>

Zmiany w planie lekcji w maju 2017 r. =>

Zmiany w planie lekcji w czerwcu 2017 r. =>