Najlepsi uczniowie wyróżnieni

tytułem „Uczeń Roku” w różnych kategoriach

Rocznik 2011/2012

Anna Małecka z klasy IIIa w kategorii Przedmioty Artystyczne

Karina Stypczyńska z klasy IIIa w kategorii Pracowitość i Obowiązkowość

Damian Kolasiński z klasy IIIa w kategorii Historia

Nikol Płosaj z klasy IIIb w kategorii Sport

Natalia Radzicka z klasy IIIb w kategorii Sport

Sandra Strugarek z klasy IIIb w kategorii Frekwencja

Damian Sznura z klasy IIId w kategoriach:

Matematyka

Pracowitość i Obowiązkowość

 

Rocznik 2012/2013

Marek Szlejter z klasy IIIa w kategorii Frekwencja

Sebastian Rozmiarek z klasy IIIb w kategorii Matematyka

Szymon Korcz z klasy IIIc w kategorii Sport (otrzymał również nagrodę Rady Miejskiej w Kórniku)

Agnieszka Błaszkowiak z klasy IIId w kategorii Sport